Các phụ kiện máy hàn Hồng Ký

Đồng hồ nối khí Co2

Đồng hồ nối khí Co2

Cọc nối đầu ra

Cọc nối đầu ra

Bộ súng làm mát bằng nước (Tig 315AC/DC)

Bộ súng làm mát bằng nước (Tig 315AC/DC)

Bộ rùa cấp dây Ming 350i, 500i

Bộ rùa cấp dây Ming 350i, 500i

Bộ dây kềm hàn

Bộ dây kềm hàn

Bộ bình lọc nước + điều áp

Bộ bình lọc nước + điều áp

Bộ súng hàn Mig 250

Bộ súng hàn Mig 250

Bộ súng cắt plasma

Bộ súng cắt plasma

Xem thêm các phụ kiện máy hàn của Hồng Ký tại đây