Máy hàn điện tử MIG 500ROBOT

  • Công suất làm việc mạnh mẽ
  • Thuận tiện hơn khi điều chỉnh thông số hàn trực tiếp que bảng điều khiển của ROBOT hàn
  • Bắt đầu và kết thúc mối hàn dễ dàng và chính xác
Danh mục: