Máy hàn điện tử MIG 350ROBOT

  • Công suất làm việc mạnh mẽ
  • Thuận tiện hơn khi điều chỉnh thông số hàn trực tiếp que bảng điều khiển của ROBOT hàn
  • Bắt đầu và kết thúc mối hàn dễ dàng và chính xác
  • Tốc độ cấp dây ra chậm trước khi mồi hồ quang hàn
Danh mục: