Kỹ thuật hàn dưới nước

Hàn dưới nước rất phổ biến trong công nghiệp sửa chữa tàu biển và các công trình dưới mặt nước như: dàn khoan, chân cầu sắt… Hàn dưới nước đòi hỏi người thợ phải mặc đồ bảo hộ và đồ lặn chuyên dụng.

Hàn dưới nước là gì?

Hàn dưới nước là phương pháp hàn hồ quang điện đặc biệt được tiến hành dưới nước. Trong đó, que hàn có hai lớp thuốc bọc:

Lớp bên trong có tính năng như thuốc bọc que hàn thông thường
Lớp bên ngoài có tính năng cách nước.
Một đặc điểm của hàn dưới nước là thường có chiều dài mối hàn ngắn. Phương pháp hàn dưới nước được sử dụng trong tất cả các quá trình từ xây dựng sửa chữa, lắp đặt cũng như bảo trì.

hàn dưới nước

Nguyên lý của phương pháp hàn dưới nước:

Phương pháp hàn dưới nước dựa vào khả năng cháy ổn định hồ quang trong bong bóng khí dưới sự làm mát của môi trường nước xung quanh.

Nhiệt của hồ quang được tạo ra giữa vật được hàn và que hàn sẽ làm nóng chảy vật liệu cơ bản. Sự nóng chảy lõi của que hàn, một phần của vật liệu cơ bản và các hạt kim loại có trong thuốc bọc tạo nên vũng hàn, sau đó đông đặc thành mối hàn.

Ưu điểm của hàn hồ quang dưới nước:

Phương pháp hàn có thể thao tác trong môi trường nước.
Vùng ảnh hưởng nhiệt của phương pháp này nhỏ.
Có thể hàn ở nhiều vị trí, tư thế.
Có khả năng linh hoạt dưới nước, có tính linh động cao.
Nhược điểm của hàn hồ quang dưới nước:

Thiết bị phục vụ cho công tác hàn rất nhiều và tốn kém.
Công tác chuẩn bị trước khi hàn phức tạp.
Việc thi công hàn dưới nước gặp nhiều khó khăn, trở ngại.
Độc hại cho môi trường, đặc biệt là nguồn nước.
Khó quan sát khi hàn.
Chất lượng mối hàn chủ yếu phụ thuộc vào trình độ tay nghề của thợ hàn.