Các liên kết hàn cơ bản

.Khái niệm liên kết hàn:
Liên kết hàn là một bộ phận của kết cấu được nối với nhau bằng hàn.

Liên kết hàn bao gồm mối hàn, vùng ảnh hưởng nhiệt và kim loại cơ bản.

2. Phân loại liên kết hàn:


Liên kết hàn giáp mối (hình 15.1.11a)
Liên kết hàn giáp mối

Tùy thuộc vào chiều dày của chi tiết hàn, có thể gấp mép (khi chiều dày

S≤3 mm) hoặc có thể không vát cạnh han có vát cạnh ( khi S≥4 mm). Loại liên kết này đơn giản, dễ chế tạo, tiết kiểm kim loại… do đó được dùng phổ biến trong thực tế.

– Liên kết hàn góc (hình 15.1.11b)

Liên kết hàn góc

Loại liên kết này được sử dụng khá rộng rãi khi thiết kế các kết cấu mới.

Tùy theo chiều dày của chi tiết hàn – máy hàn tig có thể vát cạnh hoặc không vát cạnh.

Hình 15.1.11 Các dạng liên kết hàn cơ bản


Liên kết chữ T (hình 15.1.11c):
Liên kết chữ T

Do có độ bên cao, nhất là đối với các kết cấu chịu tải trọng tĩnh, nên loại liên kết này được dùng khá phổ biến trong thục tế. Tùy thuộc vào chiều dày của chi tiết có thể vát cạnh hoặc không vát cạnh thành đứng.

Liên kết hàn chồng (hình 15.1.11d)
Liên kết hàn chồng

Tùy theo yêu cầu độ bền của kết cấu hàn, có thể không cần dùng tấm đệm hay có thể dùng tấm đệm ở một phía hoặc cả hai phía. Vì nói chung liên kết này có độ bền thấp và tốn nhiều kim loại nên trong thực tế ít được sử dụng khi thiết kế các kết cấu mới nó thường được dùng khi sửa chữa các kết cấu cũ.